вторник, 6 мая 2014 г.

7 мая 2014

Замена на среду  7 мая 2014 г


Торговцев А.С.
(св.с.)
1.8А снят
2.4К Пашкина  А.П.
3.3К Скворцова Н.С.
4.8Б Шилова Н.В.
5.2А снят
7.3А снят

6 мая 2014

Замена на  вторник  6 мая 2014 г


Кравцова Е.К.
3. 8Б Родионова А.А.
4. 8В Родионова А.А.

Зайцева Е.А.
1.6В Петрова А.С
2.6б Петрова А.С.
3.8К Шевчик М.Л.
4.7Б Спиридонова Т.Г.
5.11А Кирковец Л.Н.
6. 8В Тестова Я.А.
Торговцев А.С.
(св.с.)
1.7Б снят
2.5К Шевчик М.Л.
3.5А Козина Т.А.
4.2К Офицерова Л.В.
5.7А Григорьева Н.П.