четверг, 25 декабря 2014 г.

30 декабря

Изменений в расписании нет

29 декабря

Изменений в расписании нет

27 декабря


Мельникова Г.В.
(б/л)

4
Спиридонова Т.Г.
5
Спиридонова Т.Г.
6
э/к 9б
Лобанова Н.А.
Петрова Н.А.
(о/о)
2
Тестова Я.А.
3
Спиридонова Т.Г.
4
10а
Калинин А.Г.
5
11а
Калинин А.Г.
6
Морданова О.В.
Лозукова Е.В.
(б/л)
1
Балахнов  Н.Н.
2
Балахнов  Н.Н.
3
Балахнов  Н.Н.
5
снят

26 декабря

Замена на пятницу  26 декабря

Мельникова Г.В.
(б/л)
5
Спиридонова Т.Г.
Петрова Н.А.
6
снят
Лозукова Л.В.
(б/л)
2
Саргсян С.А.
3
Саргсян С.А.
4
Саргсян С.А.
Якубчак Е.К.
2
Тутарикова Е.Г.
3
Тутарикова Е.Г.
4
Тутарикова Е.Г.
Тестова Я.А.
5
Майорова М.А.
6
Майорова М.А.
4(2)
Зайцева Е.А.
5
снят

вторник, 23 декабря 2014 г.

25 декабря

Замена на  четверг 25 декабря 2014г


Мельникова Г.В.
(б/л)
1
9в кл/ч
Лобанова Н.А.
2
11а
снят
3
11а
Мурашова М.Г.
4
Спиридонова Т.Г.
5
Спиридонова Т.Г.
Петрова Н.А.
(б/о)
4
10а
Калинин А.Г.
5
Тимошина Ж.В.
6
11а
Григорьева Н.П.
Якубчак Е.К.
2
Уварова И.А.
3
Уварова И.А.
4
Уварова И.А.
Кравцова Е.К.
2
10а
Микрюкова Г.В.
3
10а
Катышева И.Б.
4
11а
Микрюкова Г.В.
5
11а
Шевчик М.Л.

24 декабря

Замена на  среду 24 декабря 2014г

Мельникова Г.В.
(б/л)
4
Спиридонова Т.Г.
5
Спиридонова Т.Г.
6
11а э/к
Снят
1(2)
9в э/к
Лобанова Н.А.
2
Улюшева С.В.
3
Улюшева С.В.
Петрова Н.А.
(о/о)
1
снят
2
Богданова Л.В.
Якубчак Е.К.
(о/о)
2
Родионова А.В.
3
Родионова А.В.
4
Зайцева Е.А.
2(2)
Зайцева Е.А.
3
Зайцева Е.А.
4
Снят
5
Снят
Кравцова Е.К.
2
Родионова А.В.
3
Родионова А.В.
4
Зайцева Е.А.