вторник, 22 апреля 2014 г.

23 апреля 2014г.


Замена на вторник 23 апреля 2014г.
Маркова И.А.
(б/л)
1.       8В- снят
2.       8А – Торговцев (вместо 1 урока)
3.       8Б- Кирковец Л.Н.
4.       8К- Якубчак Е.К. (вместо 9Б)
5.       9Б снят
Тестова Я.А.
(б/л)
1.       8б – снят
2.       8К-Богдпнова Л.В. (вместо 5 урока)
3.       8В – Богданова Л.В.
4.       8А – Григорьев М.С.
5.       5Б –Титова Н.А.
Беренева И.А.
(б/л)
2. 7Б Майорова М.А. (вместо 9Б)
5. 7А майорова М.А.

Комментариев нет:

Отправка комментария